Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Thay đổi người nuôi con sau ly hôn

Khi ly hôn, vấn đề nuôi con là vấn đề quan trọng, luôn được các bên cân nhắc. Thông thường, cha mẹ nào cũng muốn những điều tốt nhất cho con của mình. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp, người đang nuôi dưỡng không thể đem lại quyền lợi toàn diện cho đứa trẻ, người không trực tiếp nuôi dưỡng có quyền yêu cầu người nuôi dưỡng để đảm bảo quyền lợi cho con.
ANT Lawyers xin tư vấn đến Quý khách hàng một số nội dung trong vấn đề quy định người trông nom, giáo dưỡng và thay đổi người nuôi con sau ly hôn.
I. Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn
1. Sau khi ly hôn, vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.
2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; nếu không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ chín tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
Về nguyên tắc, con dưới ba tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thỏa thuận khác.
II. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn
Vì lợi ích của con, theo yêu cầu của một hoặc cả hai bên, Tòa án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con.
Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được thực hiện trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con và phải tính đến nguyện vọng của con, nếu con từ đủ chín tuổi trở lên.
 Hãy liên hệ công ty luật ANT Lawyers qua hòm thư điện tử luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Created By Sora Templates