Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

Dịch vụ tư vấn chia, tách doanh nghiệp

Thủ tục chia tách doanh nghiệp như thế nào?

Khi doanh nghiệp hoạt động lớn mạnh hoặc vì một số nguyên nhân các nhà đầu tư có thể quyết định tách Doanh nghiệp thành một hoặc nhiều doanh nghiệp cùng loại để hoạt động độc lập như một doanh nghiệp mới. Việc tách doanh nghiệp được quy định cho hai loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần, bằng cách chuyển một phần tài sản của Công ty hiện có (“Công ty bị tách”) để thành lập một hoặc một số Công ty mới cùng loại hình (“Công ty được tách”); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của Công ty bị tách sang Công ty được tách mà không làm chấm dứt tồn tại của Công ty bị tách.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư chia, tách doanh nghiệp cũng thực hiện theo quy trình dưới đây, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.
Thủ tục tách doanh nghiệp được quy định như sau:
  • Bước 1: Công ty bị tách tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên thông qua quyết định tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Quyết định tách Công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ thông qua.
  • Bước 2: Công ty được tách tiến hành họp các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông để thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Công ty, Giám đốc/Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.
ANT Lawyers hỗ trợ khách hàng với các công việc sau:
+ Tư vấn miễn phí các quy định của pháp luật và quy trình tiến hành thủ tục tách doanh nghiệp;
+ Soạn thảo hồ sơ chi tiết về việc tách Doanh nghiệp của Công ty bị tách và Công ty được tách theo đúng quy định của pháp luật.
+ Đại diện khách hàng theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký tách Doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và thông báo cho khách hàng các yêu cầu hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Đại diện khách hàng theo ủy quyền nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty được tách tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
+ Đại diện khách hàng theo ủy quyền làm thủ tục khắc dấu pháp nhân và nhận dấu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu thay đổi dấu pháp nhân);
Ngoài ra, ANT Lawyers sẽ thường xuyên cung cấp cho Doanh nghiệp các bản tin văn bản pháp luật mới nhất và giải đáp các thắc mắc của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp qua email, fax hoặc điện thoại.

Làm sao để Luật sư ANT có thể giúp doanh nghiệp của bạn?

Hãy liên hệ công ty luật ANT Lawyers qua hòm thư  luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Created By Sora Templates