Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Dấu hiệu việc xâm phạm bản quyền tác giả

Như thế nào để phát hiện dấu hiệu việc xâm phạm bẩn quyền tác giả?

Tác phẩm nghệ thuật, văn học, nghệ thuật là thành quả từ công sức lao động trí tuệ của tác giả. Tuy nhiên, sau khi công bố hoặc xuất bản tác phẩm của mình, nhiều tác giả gặp phải tình trạng bị người khác tự ý sử dụng, in ấn, mua bán tác phẩm mà không xin phép tác giả. Đây chính là hành vi vi phạm quyền bản quyền tác giả. Việc xâm phạm quyền tác giả có thể gây ra những thiệt hại về vật chất bao gồm các tổn thất về tài sản cho tác giả khi thành quả lao động của mình bị người khác sử dụng mà không hỏi ý kiến cũng như trả tiền bản hành năm. Để đảm bảo quyền lợi của các tác giả, pháp luật nghiêm cấm việc xâm phạm quyền tác giả và quy định cụ thể chi tiết các hành vi xâm phạm quyền tác giả như sau:
 • Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
 • Mạo danh tác giả.
 • Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.
 • Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.
 • Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
 • Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp pháp luật cho phép
 • Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp pháp luật cho phép.
 • Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật cho phép.
 • Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
 • Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.
 • Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
 • Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.
 • Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và quyền liên quan, ANT Lawyers luôn sẵn sàng hỗ trợ và đại diện quý khách hàng trong việc bảo về bản quyền tác giả và quyền liên quan.

Làm sao để Luật sư ANT có thể giúp doanh nghiệp của bạn?

Hãy liên hệ công ty luật ANT Lawyers qua hòm thư  luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Created By Sora Templates