Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh

Làm sao để thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh?

Trong quá trình hoạt động của mình, nếu chi nhánh có thay đổi về nội dung đăng ký hoạt động cho phù hợp với mục tiêu phát triển của chi nhánh, doanh nghiệp theo khoản 5 Điều 46 Luật doanh nghiệp 2014 quy định Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Nếu quá thời hạn mà không thông báo, sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 50 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.
Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong trường hợp thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
Sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, sau 05 ngày làm việc cơ quan Đăng ký đầu tư cấp tỉnh tiến hành điều chỉnh nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh.

Làm sao để ANT Lawyers có thể giúp doanh nghiệp của bạn?

Hãy liên hệ ANT Lawyers qua hòm thư luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Created By Sora Templates